ES Projects

UAB „Ad markers" įgyvendina projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Ad markers" (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0031). Projektas skirtas naujų technologinių ekoinivacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įsigyta moderni spaudos gaminių gamybos įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas.
Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra" pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+".
Projekto finansavimas – 1 500 000,00 EUR Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.
UAB „Ad markers" įgyvendina projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Ad markers". Spaustuvės darbų kokybę ir operatyvumą užtikrina spaustuvės darbuotojų profesionalumas, kūrybingumas bei turima įranga. Gamybos procese yra etapai, kuriuos būtina optimizuoti mažinant rankų darbą, gamybos sąnaudas ir broko kiekius, padidinti darbo našumą bei sumažinti produkcijos savikainą ir poveikį aplinkai. Todėl buvo atliktas įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų technologinis auditas. Jo išvados rekomendavo, kad būtinas gamybos valdymo ir spaudos procesų skaitmeninimas bei automatizavimas. Atsižvelgiant į tai, įmonė įgyvendina projektą, kurio metu įsigyta ir įdiegta įranga leis sumažinti gamybos sąnaudas, efektyviau naudoti resursus, taikyti pažangiausius sprendimus spaudos gaminių rinkoje.
Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra" pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT".
Projekto finansavimas – 1.000.000,00,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. gegužės 7 d. iki 2022 m. balandžio 11 d.
UAB „Ad markers" įgyvendina projektą UAB „Ad markers" eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0173). Pagrindinis projekto tikslas - padidinti UAB „Ad markers" produkcijos eksporto apimtis. Įgyvendinant projektą numatoma vykti į devynias tarptautines parodas, kuriose bus pristatyta įmonės gaminama produkcija, užmegzti kontaktai, nauji verslo ryšiai. Projekto įgyvendinimas teigiamai įtakos visą įmonės veiklą – augs įmonės pardavimai, didės konkurencingumas ir žinomumas.
Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT".
Projekto finansavimas – 45 tūkst. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. liepos mėn. iki 2021 m. gegužės mėn.
UAB „Ad markers" įgyvendina projektą „UAB „Ad markers" technologinių ekoinovacijų diegimas". Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įsigyta moderni gamybinė įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas.
Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra" pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+".
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. gegužės 14 d. iki 2019 m. gegužės 13 d.